Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Festival štyroch živlov AMAVET 2022 má svojich víťazov

VEDA NA DOSAH

Ani pandémia neodradila žiakov od práce na tom, čo ich baví.

Posterová prezentácia projektov na Festivale 4 živly AMAVET 2022. Zdroj: AMAVET

Posterová prezentácia projektov na Festivale štyroch živlov AMAVET 2022. Zdroj: AMAVET

Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET) pripravila už 5. ročník súťaže s názvom Festival 4 živlov AMAVET 2022 (F4Ž). Cieľom podujatia je prepájať vedné disciplíny za pomoci štyroch živlov a podporovať deti základných škôl v prirodzenom učení.

Do aktuálneho ročníka súťaže sa zapojilo 93 žiakov z 23 škôl z celého Slovenska s 56 projektmi. Na jednom projekte mohli pracovať jeden až traja autori. Vďaka nadpráci 26 učiteľov, ktorí vedú deti aj po vyučovaní, mohli mladí vedátori ukázať svoj talent na prírodné a spoločenské vedy 3. júna 2022 v Zážitkovom centre vedy Aurelium v Bratislave.

„Na Festivale štyroch živlov AMAVET sa zúčastní každý rok veľa zvedavých detí s túžbou ukázať, čo vymysleli, objavili alebo vyrobili, s odhodlaním porozprávať, ako sa dopracovali k svojej hypotéze, či sa potvrdila, alebo nie, a prečo. Súťažiaci si sami zvolia myšlienku, čo chcú skúmať, ako to chcú skúmať, aký postup zvolia a kedy to chcú urobiť. Veľmi často stojí pri žiakoch skvelý chápajúci učiteľ alebo rodič, ktorý ich pripravuje na život v 21. storočí, aby mohli tvoriť budúcnosť.“ Takto sa k prítomným žiakom a ich vedúcim prihovorila pri otvorení súťaže riaditeľka AMAVET-u Ing. Gabriela Kukolová.

V piatok 3. júna 2022 deti, ktoré sa hrajú s vedou, oslávili prvojúnový Deň detí hrou na vedcov. A veru, bola to súťaž so všetkým, čo k tomu patrí. Nechýbala tréma pred posterovou prezentáciou, ktorá sa stratila hneď, ako člen odbornej hodnotiacej komisie začal počúvať, ako deti vidia svet vo svojom okolí. Hodnotiacich z viacerých vedných oblastí, ktorí v piatok venovali svoj čas deťom, nebolo málo. Bolo ich šestnásť.

Pýtajte sa prečo aj ako

Predsedníčka odbornej hodnotiacej komisie Mgr. Mária Babinčáková z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zhodnotila F4Ž za všetkých takto: „Tento ročník Festivalu štyroch živlov bol prvý prezenčný po období pandémie. Bolo to vidieť aj na súťažiacich, ktorí sa tešili, že môžu svoje projekty prezentovať fyzicky, že sa môžu stretnúť s kamarátmi. Množstvo projektov ukázalo, že ani pandémia neodradila žiakov od práce na tom, čo ich baví. Výbornú atmosféru bolo cítiť všade. Komisia mala teda plné ruky práce, aby vybrala tie najlepšie projekty. Verím, že sa uvidíme o rok a znova budeme môcť spolu robiť a prezentovať to, čo máme radi. Chcem sa poďakovať pedagógom za ich prácu so žiakmi. Prajem im veľa sily a nápadov aj do ďalšieho školského roka. Budúcich lekárov, vedcov, ministrov majú vo svojich triedach.“

Princípom súťaže F4Ž je prostredníctvom tvorby vedátorských projektov podnietiť v žiakoch záujem o bádanie vo všetkých oblastiach života. Naučiť ich, aby otázkou PREČO prebudili v sebe prirodzenú túžbu po poznávaní a hľadaní odpovedí na otázku AKO.

AMAVET takto vytvára priestor pre našich talentovaných žiakov, budúcich vedcov, čím podporuje ich osobnostný rast a motiváciu zaujímať sa o vedu a techniku.

Sumár projektov nájdete na: https://www.amavet.sk/wp-content/uploads/2022/06/sumarF4Z.pdf

Výsledková listina Festivalu štyroch živlov AMAVET 2022 – 5. ročník

1. miesto – mladší žiaci

Liana Adamjaková s projektom Leonardov padák a iné lietajúce stroje;
Branislav Ručkay s projektom Ako fungujú roboty;
Lea Fulajtárová a Nina Matúchová s projektom Zachráňme Adriána – rovesnícke doučovanie.

1. miesto – starší žiaci

Radovan Štefančín a Aneta Štefančínová s projektom „Požierače“ ropy na vodnej hladine;
Valentína Balogová a Iva Svobodová s projektom Bude Slaná navždy červená?;
Ela Slašťanová a Lucia Babicová s projektom Prečo je obloha modrá;
Aneta Štefančínová a Iveta Štefančínová s projektom Halofily nad zlato;
Richard Engler s projektom Tvorba jednoduchých čerpadiel s využitím 3D tlačiarne.

2. miesto – mladší žiaci

Jaroslav Božoň s projektom Lom svetla;
Lucia Škorňáková s projektom Automatický zavlažovač.

2. miesto – starší žiaci

Filip Lajtár a Jozef Andrejčík s projektom Zelená energia;
Laura Oravcová s projektom Filter nášho tela;
Vanesa Bánesová a Barbora Reviľáková s projektom Prikrmovanie sysľov v Národnom parku Muránska planina;
Viktor Poprocký s projektom Stirlingov motor a pokusy na stlačený vzduch.

Špeciálne ocenenie za rovesnícke vzdelávanie

Kolektív zo Základnej školy Divín pod vedením Mgr. Ludmily Štupákovej

Zdroj: TS AMAVET
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky