Seminár / Bratislava

Systém ZORA – Klubový deň ZSVTS

Žena vyhadzuje plastovú fľašu do kontajnera na plast. Zdroj: iStockphoto.com

Žena vyhadzuje plastovú fľašu do kontajnera na plast. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Pozývame Vás na Klubový deň ZSVTS.

Téma

Systém zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Klubový deň ZSVTS sa uskutoční 9. marca 2023 o 13.30 h v Dome ZSVTS, Koceľova 15, Bratislava.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť mailom (zsvts@zsvts.sk) alebo telefonicky (+421 2 5020 7649) do 7. marca 2023.

Program

  • Otvorenie
  • Ing. Jozef KOTLEBA, predseda Slovenskej rastlinolekárskej spoločnosti: Systém ZORA – systém zberu prázdnych obalov od prípravkov na ochranu rastlín
  • Diskusia a záver