Prednáška / celé Slovensko

Svetový deň vody a Svetový meteorologický deň

Podujatie: Svetový deň vody a Svetový meteorologický deň

Toto podujatie už prebehlo.

Prednáškové popoludnie SHMÚ

Pozývame vás na Prednáškové popoludnie, ktoré sme pripravili pri príležitosti Svetového dňa vody a Svetového meteorologického dňa.

Kedy a kde

Uskutoční sa 24. marca 2021 (v stredu) od 13.00 do 16.00 hod. Odvysielame ho naživo na našej facebookovej stránke.

Témy

  • 2 prednášky z oblasti kvality vôd
  • 2 prednášky z oblasti klimatológie a klimatickej zmeny
  • 1 prednáška o trendoch kvality ovzdušia
  • 1 prednáška z oblasti numerickej meteorológie

Viac info

Pozrite si všetky prednášky alebo si vyberte tému, ktorá vás zaujíma.

http://www.shmu.sk/File/prednasky/2021-03/prednaskove_popoludnie_newsletter.pdf