Prednáška / Bratislava

Svet okolo nás z pohľadu časticovej fyziky

Zrážka dvoch častíc. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com


Toto podujatie už prebehlo.

Univerzita Komenského v Bratislave vás pozýva v rámci cyklu celouniverzitných profesorských prednášok na profesorskú prednášku  prof. RNDr. Stanislava Tokára, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Kedy a kde sa prednáška Svet okolo nás z pohľadu časticovej fyziky uskutoční

Prednáška sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 o 17.00 hod. v Aule Univerzity Komenského Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava.

Prednášajúci

Prof. RNDr. Stanislav Tokár, DrSc., profesor z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Témy

  • Retrospektívny pohľad na časticovú fyziku a meniace sa predstavy o svete,
  • o základoch Štandardného Modelu a úlohe Higgsovho bozónu,
  • ako získavame informáciu o časticiach – základné fakty o experimente ATLAS,
  • nevyriešené problémy časticovej fyziky a potreba nových experimentov,
  • symetrie v časticovej fyzike a ranné fázy vesmíru.

Viac info

Pozvánka prof. Tokár (UK v Bratislave)

https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/profesorska-prednaska-svet-okolo-nas-z-pohladu-casticovej-fyziky/