Súťaž / celé Slovensko

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu s inovačným potenciálom

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu s inovačným potenciálom

Súťaž o najlepšiu študentskú prácu s inovačným potenciálom. Zdroj: uvptechnicom.sk

Má Tvoja práca biznis potenciál? Prináša nové riešenie, ktoré môže nájsť praktické uplatnenie? Veríš svojej práci a chceš aj Ty vstúpiť medzi podnikateľskú elitu? Alebo chceš ponúknuť svoje inovatívne riešenie potenciálnym záujemcom?

My Ti s tým pomôžeme! Ponúkame Ti príležitosť zapojiť sa do súťaže o najlepšiu študentskú záverečnú prácu „TOP ŠTUDENTSKÁ PRÁCA“.

Kto a dokedy sa môže prihlásiť

Prihlásiť sa do súťaže môže každý, kto v školskom roku 2023/2024 úspešne obhájil svoju bakalársku prácu (Bc.), diplomovú prácu (DP) alebo záverečnú prácu doktorandského štúdia (PhD.) na Technickej univerzite v Košiciach v termíne do 30.6.2024.

Prečo sa zapojiť do súťaže

Hlavným dôvodom, prečo sa zapojiť do súťaže, je že môžeš získať podporu pre praktické využitie svojej práce. Víťazi súťaže získajú nielen finančnú odmenu, ktorá môže poslúžiť k ďalšiemu rozvoju ich projektu, ale aj možnosť rozvinúť svoje riešenie v motivačnom prostredí Startup centra a Inkubátora UVP TECHNICOM – prostredníctvom vytvorenia startapu (podnikateľského subjektu) ako aj InnovLabu Startu Up centra Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia.

Čo môžem získať

  • Cena v kategórii Smart City: 500 € (slovom päťsto eur) (ďalej len „ cena č.1 “),
  • cena v kategórii Health: 500 € (slovom päťsto eur) (ďalej len „cena č. 2“),
  • cena v kategórii Industry: 500 € (slovom päťsto eur) (ďalej len „cena č. 3“),
  • cena v kategórii Špeciálna cena poroty 500 € (slovom päťsto eur) (ďalej len „cena č.4”).

Harmonogram súťaže

Vyhlásenie súťaže 1.2.2024
Uzávierka prihlášok 30.6.2024
Vyhlásenie finalistov 30.9.2024
Finále – prezentácia prac, hodnotenie, výsledky 09.2024 (termín bude upresnený).

Viac info

Štatút a podmienky súťaže (uvptechnicom.sk)

https://uvptechnicom.sk/sutaz-o-najlepsiu-studentsku-pracu-s-inovacnym-potencialom/