Prednáška / Košice

Stvorenie života – od mýtov po umelú inteligenciu

Stvorenie života - od mýtov po umelú inteligenciu

Toto podujatie už prebehlo.

Predstava neživého objektu obdareného dušou, mysľou, pocitmi, ale aj nadľudskými vlastnosťami je vlastná všetkým ľudským spoločenstvám, od nepamäti. Túžba vytvoriť živý objekt sprevádzala ľudské úsilie pri pohyblivých sochách Starého Egypta, legendách o mechanických zvieratách a ľuďoch v Antickom Grécku, veštiacich automatoch v Indii a Číne. Fascinácia možnosťou zostrojiť umelú ľudskú bytosť sprevádza vynálezy novoveku, aj éru strojov v dobe moderny. Nadľudské vlastnosti v súčasnosti vidíme v práve budovaných systémoch umelej inteligencie. Prednáška predstaví vývoj pohľadu na tvorbu umelého života a priblíži perspektívy, ktoré nás (možno) čakajú.

PhDr. Ing. Tomáš Gál, PhD. študoval informatiku a religionistiku, prednáša na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Zaoberá sa dopadom súčasných a pripravovaných technológií na kultúru a spoločnosť. Je členom skupiny e-tika.sk, ktorá sa venuje tvorbe a šíreniu poznania o etickom a spoločenskom rozmere informačných technológií.

Vstup voľný.

 

Podujatie na FB