Výzva / celé Slovensko

Študujem doma – štipendium

Študentka v triede s laptopom. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Študuj doma, Slovensko ťa odmení. To je názov a slogan novej štipendijnej schémy, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR cez Plán obnovy a odolnosti SR. Tohtoroční maturanti tak môžu po prvýkrát získať štipendium vo výške až 9 000 €.

Cieľom štipendijnej podpory je motivovať kvalitných a talentovaných študentov, aby zostali študovať na vysokých školách na Slovensku.

Kto sa môže zapojiť

Štipendium v celkovej výške 9 000 € môže získať študent, ktorý ukončil strednú školu maturitnou skúškou. Podmienkou je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium.

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Študenti sa môžu registrovať do 31. 5. 2022 na stipendia.portalvs.sk. Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch či výsledky v ďalších činnostiach ako napríklad súťaže, olympiády, ocenenia a iné aktivity. Rezort školstva tak chce odmeniť tých študentov, ktorí boli počas strednej školy aktívni a rozvíjali svoj talent. Do úvahy pri hodnotení budú tiež brané indikátory sociálneho znevýhodnenia.

Čo môžem získať

Každý úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 € mesačne. Tá vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, získa navyše 200 € mesačne, ktoré budú určené na systematickú prácu so šikovnými študentmi.

Viac info

stipendia.portalvs.sk