Výzva / celé Slovensko

Štipendium Krídla

Ilustračné foto: Študenti s notebookmi. Zdroj: iStock

Toto podujatie už prebehlo.

Štipendium Krídla podporuje mladých talentovaných študentov, ktorí boli prijatí na niektorú z prestížnych zahraničných univerzít. Cieľom štipendia je podporiť študentov, ktorí majú schopnosť a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenských problémov a chcú sa angažovať vo svojom obore v prospech lepšej spoločnosti. 

Kritériá výberu

  • Schopnosti – pri výbere víťaza zavážia tvoje dosiahnuté študijné a profesionálne výsledky, ocenenia, vydané publikácie a pod.
  • Angažovanosť – máš reálny plán, ako sa budeš vo svojej oblasti angažovať pre dobro širšej spoločnosti a to počas štúdia i po jeho ukončení
  • Osobná integrita – zaujímajú nás tvoje hodnoty. Čo pre teba znamená etika? Ako sa budeš snažiť riešiť etické problémy v rámci svojej profesie?

Ako sa a dokedy sa môžem prihlásiť

  • štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (1 x A4)
  • motivačný list v slovenskom jazyku (1 x A4)
  • email: stipendiumkridla@provida.sk

Najneskôr do 30. septembra 2021.

Čo môžem získať

5000 EUR (bude rozdelených medzi najlepších uchádzačov)

Viac info

http://provida.sk/sk/stipendium-kridla

https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/oznamy/kridla-2021