Iné / celé Slovensko

Séria informačných dní Európskej komisie

Banner podujatia: Séria informačných dní Európskej komisie (popis podujatia je v texte)

Toto podujatie už prebehlo.

Európska komisia spúšťa sériu online informačných dní k jednotlivým častiam 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie „Horizont Európa„. Každý z informačných dní bude obsahovať informatívnu časť, ale aj časť na diskusiu venovanú témam jednotlivých klastrov či novému programu.

Je to príležitosť pre potenciálnych žiadateľov a ďalšie zainteresované strany so záujmom o výskum a inovácie, ktoré môžu na týchto dňoch získať relevantné informácie a klásť otázky o hlavných nástrojoch a procesoch financovania v programe Horizont Európa.

Jednotlivé časti môžete sledovať priamo cez „watch this session“ na jednotlivých odkazoch podľa programov:

28.6. 2021 – Výskumné infraštruktúry – informácie a linky čoskoro

29. – 30.6.2021 – Klaster 4

30.6. 2021 – Klaster 3

1.7.2021 – Klaster 2

1.7. 2021 – MSCA – informácie a linky čoskoro

2.7.2021 – Klaster 1

5. – 6.7.2021 – Klaster 5

7. – 8.7.2021 – Klaster 6 – informácie a linky čoskoro

9.7.2021 – Rozširovanie účasti a ERA

Viac info

https://eraportal.sk/aktuality/seria-informacne-dni-europskej-komisie/