Festival / celá Európa

Science on Stage festival – Národná prehliadka Veda na scéne

Banner podujatia: Science on stage festival – Národná prehliadka Veda na scéne

Toto podujatie už prebehlo.

Science on Stage – Národná prehliadka Veda na scéne

SonS je obrovská európska iniciatíva zameraná na podporu vyučovania prírodných vied, matematiky a informatiky (STEM: Science, Technology, Engineering, Mathematics) na úrovni základných a stredných škôl. Hlavným poslaním SonS je podporovať zdieľanie dobrých skúseností STEM učiteľov z inovatívnej výučby a práce s mládežou.

Aktuálne v rámci SonS spolupracujú učitelia z viac ako 30 krajín. Pestrá ponuka aktivít je každé dva roky zavŕšená medzinárodným festivalom Science on Stage, ktorého sa zúčastňuje viac ako 350 učiteľov. Nosnou časťou festivalu je trh nápadov, kde v stánkoch učitelia prezentujú svojim kolegom ale aj návštevníkom, svoje zaujímavé námety pre podporu motivácie žiakov k vede a pre skvalitnenie STEM výučby.

Kedy a ako sa pripojím

Dňa 6.7.2021 od 8:00 do 16:00, online cez odkaz https://bbb.science.upjs.sk/b/zuz-ve9-9au

Viac info

Program národnej prehliadky Veda na scéne (.pdf)

https://conf.ccvapp.upjs.sk/sons/