Prednáška / celé Slovensko

SAVinci – Mozog náš osud

Podujatie: SAVinci – Mozog náš osud

Toto podujatie už prebehlo.

Na čom všetkom pracuje náš mozog? Zabezpečuje, koordinuje, kontroluje, ovplyvňuje… jedným slovom rozhoduje. Významnú úlohu v tom, ako bude pracovať náš mozog počas života, zohráva jeho štrukturálny vývin v období pred narodením a krátko po narodení. Vývin mozgu môže nepriaznivo ovplyvniť pôsobenie rôznych faktorov, napríklad návykové a chemické látky, nadmerný stres, nedostatok kyslíka a správnej výživy alebo socioekonomický status rodiny.

O fungovaní mozgu a podnetoch, ktoré ho ovplyvňujú, bude prednášať RNDr. Michal Dubovický, CSc., z Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV.

Kedy a ako sa pripojím

28. apríla 2021 od 18:00 online cez Facebook.

Viac info

https://www.facebook.com/events/5361431857263979