Prednáška / celé Slovensko

SAVinci – Aj betóny môžu byť “EKO”

Podujatie: SAVinci – Aj betóny môžu byť “EKO”

Toto podujatie už prebehlo.

Vedeli ste, že betón je po vode, druhou najviac spotrebovanou komoditou na svete? Denná „spotreba“ betónu bola minulý rok 3 litre na každého obyvateľa našej planéty. Hlavný zdroj emisií CO2 v stavebníctve vzniká práve pri výpale cementu. Významným krokom na Slovensku bola preto výroba cementu s najnižšími emisiami uhlíka na svete a výroba nízko uhlíkového betónu (NUB).

Do Westendu sme pozvali vedúceho oddelenia stavebných hmôt a konštrukcií, prof. Dr. Ing. Martin-Tchingnabé Palou z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied, ktorý nám o tejto téme porozpráva viac.

Kedy a ako sa pripojím

31. marca 2021 od 18:00 online cez Facebook.

Program

18:00 hod. – naživo prezentuje prof. Dr. Ing. Martin-Tchingnabé Palou, vedúci oddelenia stavebných hmôt a konštrukcií z Ústavu stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied
18:30 hod. – po skončení prednášky bude priestor na otázky divákov

Viac info

https://www.facebook.com/events/440048120589440/

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=9482