Súťaž /

registrácia|súťaž|Falling Walls Lab Slovakia 2020


Toto podujatie už prebehlo.

Falling Walls Lab je inšpiratívny a interdisciplinárny formát, ktorý poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov z najrozmanitejších vedných disciplín a oblastí. Výnimoční výskumníci, vedci a inovátori z radov študentov, mladých výskumníkov, pedagógov, podnikateľov i profesionálov budú môcť prezentovať svoje projekty 1. októbra 2020 v národnom finále v Bratislave. Každý účastník má na svoju prezentáciu presne 3 minúty.

Online prihlasovanie je prístupné do 13. septembra 2020.

 

Prihlásiť sa môžu súťažiaci:

  • s Bachelor’s degree titulom nie staršim ako 10 rokov
  • s Master’s degree titulom nie starším ako 7 rokov
  • s PhD. titulom nie starším ako 5 rokov
  • postdoktorandi a študenti aktuálne zapísaní na univerzitách

Do berlínskeho finále v novembri 2020 postupuje 100 účastníkov z celého sveta. Každý z nich dostane príležitosť prezentovať svoj výskum, iniciatívu či podnikateľský model v trojminútovom formáte pred špičkovou porotou zloženou z akademikov, vedcov a zástupcov biznisu. Traja víťazi získajú finančnú výhru a predovšetkým príležitosť zopakovať svoje prezentácie ďalší deň na hlavnom pódiu prestížnej Falling Walls Conference.

Finále Falling Walls Lab Slovakia sa uskutoční 1. októbra 2020 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Online prihlasovanie je prístupné do 13. septembra 2020. Spomedzi prihlásených následne porota vyberie účastníkov národného finále, ktorí budú súťažiť o miesto vo svetovom finále Falling Walls Lab.

Organizátori slovenského finále: Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská akadémia vied, Učená spoločnosť SAV, SOVVA, DAAD, Slovenská technická univerzita, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline.

Nadácia Falling Walls Foundation je neziskovou organizáciou, ktorá sa zameriava na podnecovanie diskusie o výskume a inováciách a propagáciu najnovších vedeckých poznatkov medzi širokým obecenstvom zo všetkých súčastí našej spoločnosti. Členom správnej rady nadácie je napríklad i prezident Nobel Foundation Carl-Henrik Heldin. Falling Walls Foundation každoročne organizuje konferenciu Falling Walls Conference, globálne stretnutie inovátorov z desiatok krajín celého sveta. Každý rok presne 9. novembra prezentuje 20 prestížnych svetových vedcov svoje prevratné výskumné projekty v 15-minútovom formáte. Nadáciu Falling Walls Foundation podporuje nemecké ministerstvo pre vzdelávanie a výskum, Helmholtz Association, Robert Bosch Foundation a veľa ďalších akademických inštitúcií, nadácií a spoločností.

Bližšie informácie a otázky na fwlslovakia@uniba.sk

Plagát (pdf 226 kB)

Popis procesu registrácie (pdf 561 kB)

Registrácia

Stránka podujatia (SK)

Stránka podujatia (EN)