Konferencia /

registrácia|konferencia|Národný informačný deň Horizont 2020 SC2 (2017)


Toto podujatie už prebehlo.

Národný informačný deň programu Horizont 2020 SC2

7. 11. 2017 v Národnom poľnohospodárskom a potravinárskom centre v Lužiankach,

 

s hlavnou témou:
Ako posilniť európske agropotravinárstvo a biohospodárstvo.
 
Hovoriť sa bude o súčasnom stave výskumu a inovácií v oblasti agropotravinárstva, lesného hospodárstva a biohospodárstva. O vlastné skúsenosti sa podelia slovenskí riešitelia, ktorí sú členmi medzinárodných konzorcií úspešných projektov.
 
Účastníci budú mať možnosť položiť prezentujúcim otázky a  v rámci networkingu nadviazať kontakty pre ďalšiu spoluprácu.
 
Národný informačný deň Horizont 2020 pripravuje Centrum vedecko-technických informácií ako sídlo Národných kontaktných bodov pre program H2020.

 

Program

Viac informácií a registrácia