Konferencia /

registrácia|konferencia|Konferencia NP IT AKADÉMIA pre učiteľov základných škôl (2018)


Toto podujatie už prebehlo.

O inovácii výučby predmetov na základnej škole Informatika 1.stupeň, Informatika 2.stupeň, Matematika, Fyzika, Biológia, Chémia, Geografia sa bude diskutovať na Konferencií národného projektu IT Akadémia, ktorá sa uskutoční v dňoch 29. novembra až 1. decembra 2018 vo Vysokých Tatrách.


Zároveň budú predstavené vybrané metodiky v jednotlivých predmetoch, ich pilotné overovanie, hodnotenie a inovácia ako aj ukážky dobrých skúseností učiteľov zo zapojenia do projektu v uvedených predmetoch.

Učiteľov zaujmú aj priebežné výsledky testu bádateľských spôsobilostí a testu úrovne informatického myslenia žiakov ZŠ.
V rámci IT Akadémie sa do kontinuálneho vzdelávania učiteľov ZŠ a SŠ v 28 akreditovaných vzdelávacích programoch doteraz zapojilo 713 účastníkov. Na konferencii predstavíme ukážky zo vzdelávania a výstupy absolventov Aktualizačného vzdelávania učiteľov zamerané na rozvoj digitálnej a vedeckej gramotnosti.

Konferencia je pre učiteľov bezplatná.

Viac informácií