Výzva / celé Slovensko

Prieskum spokojnosti študentov Hodnoť.to

Banner prieskumu spokojnosti študentov verejných vysokých škôl na Slovensku, pod názvom Hodnoť.to. Zdroj: MŠVVaM

Banner prieskumu spokojnosti študentov verejných vysokých škôl na Slovensku, pod názvom Hodnoť.to. Zdroj: MŠVVaM

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) spustil prieskum spokojnosti študentov verejných vysokých škôl na Slovensku, pod názvom „Hodnoť.to“.

Pre koho je prieskum určený

Prieskum je riadený, dostupný iba respondentom zaradeným do vzorky prostredníctvom dotazníka zaslaného na ich školský mail. Spracovanie údajov bude plne anonymné.

Termín

Online prieskum trvá od 29. apríla do 9. júna 2024.

O prieskume spokojnosti študentov Hodnoť.to

Dotazník pozostáva zo 42 otázok, ktoré sú rozdelené do 9 tematických okruhov – podpora študijného prostredia; konzistentnosť predmetov výučby; systém hodnotenia; kvalita vzdelávania učiteľmi; prístup učiteľov; výučba zručností, osobná podpora zo strany vysokej školy; internacionalizácia, štandardy SAAVŠ.

Viac info

https://www.cvtisr.sk/hodnot-to.html?page_id=58576