Prednáška /

prezentácia|INFO DAY EMBL 2019


Toto podujatie už prebehlo.

Vážení členovia spoločnosti, výskumníci, študenti !

 

Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulárnu biológiu v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií

 

organizuje podujatie INFO DAY EMBL 2019, ktoré sa koná z príležitosti trvalého členstva Slovenskej republiky v prestížnej medzinárodnej organizácii EMBL (The European Molecular Biology Laboratory) 9. 12. 2019 (10.00 – 16.30) v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Prednášať budú výskumníci z hlavného sídla EMBL Heidelbergu a mladí výskumníci predstavia program pre PhD študentov.

 

Ambíciou podujatia je poskytnúť nové informácie o možnostiach lepšieho vyžitia nášho členstva v EMBL ako aj ukázať benefity, ktoré toto členstvo prináša:

  1. Možnosť využívať unikátnu infraštruktúru jednotlivých výskumných centier v Európe, ktorá zatiaľ nemá analógiu v SR.
  2. Možnosť slovenských výskumníkov pracujúcich v biomedicínskej oblasti získavať príslušné „know-how“ v oblasti genomiky, technológiách editingu génov, mikroskopických zobrazovacích technikách, metabolomiky, proteomiky, expresie proteínov, bioinformatických a bioštatistických analýzach genómov modelových organizmov, vrátane človeka.
  3. Možnosť uchádzať sa o krátkodobé alebo dlhodobé pobyty vo výskumných inštitúciách financované zo zdrojov EMBC/EMBL.
  4. Možnosť publikovania v prestížnych zahraničných odborných vedeckých periodikách, ktoré vzišli v rámci spolupráce s EMBL výskumnými skupinami

Tešíme sa na Vašu účasť!

 

Pozvánka s programom (pdf 249 kB)

Invitation (pdf 248 kB)

 

Stránka podujatia