Prednáška /

prezentácia|Celouniverzitný Deň otvorených dverí 2019


Toto podujatie už prebehlo.

Celouniverzitný deň otvorených dverí

 

DRŽÍME TI MIESTO. Počas jedného dňa môžete navštíviť až 8 fakúlt našej alma mater, spoznať ich a zažiť ich atmosféru – pretože každá je jedinečná.

Neviete sa rozhodnúť, kam ísť? Tak príďte na Šafárikovo námestie 6, nájdete tu ľudí zo všetkých našich fakúlt, ktorí vám s výberom radi pomôžu. Neseďte doma a príďte, zoberte mamu, otca, brata, sestru – brány Univerzity Komenského sú otvorené pre všetkých. 

PROGRAM
Rektorát UK, Šafárikovo nám. 6, Bratislava od 8.45 – 12.00 hod.

9.00 – 9.20 hod.: Matúš Mesarčík z Právnickej fakulty UK:

          Čo o nás Facebook vie a čo vieme my o ňom?

9.25 – 9.45 hod.: František Kundracik z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK:

          Hráme sa s elektrickými prúdmi

9.50 – 10.10 hod.: Jana Fratričová z Fakulty managementu UK:

          Ako sa meria úspech?

10.30 – 11.15 hod.: Diskusia: Zo zákulisia štúdia na UK

 

Stránka podujatia