Konferencia / celé Slovensko

Preveda – XIII.ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2021

Podujatie: Preveda – XIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2021

Toto podujatie už prebehlo.

Hľadáte priestor na prezentáciu vašich štúdií, nových poznatkov a hypotéz? Už XIII. rok vám pod hlavičkou OZ Preveda prinášame zaujímavé podujatie, určené prevažne pre mladých vedeckých pracovníkov a študentov II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia. Budeme radi, ak využijete túto možnosť prezentácie a spoločne sa nám podarí prispieť k podpore predstaveniu kvalít mladej vedeckej obce.

V rámci aktuálneho ročníka je pre vás pripravených celkovo 12 zaujímavých tematických sekcií:

 • Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
 • Molekulárna biológia a genetika
 • Klinické štúdie a aplikovaný experimentálny výskum v medicíne
 • „Omiky“
 • Biofyzika, fyzika, matematické modelovanie, bioštatistika
 • Biomateriály
 • Biotechnológie a potravinárske technológie
 • Analytika v biologických vedách
 • Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia
 • Ekológia a environmentalistika
 • Otvorená sekcia
 • SARS-CoV-2

Ako sa prihlásim

Deadline pre prijímanie abstraktov a posterov resp. prezentácii je 30. 4. 2021 (vrátane). Registrácia je už otvorená!

Konferencia je prístupná pre všetkých vedcov a študentov II. a III. stupňa VŠ, bez vekového ohraničenia, avšak do súťaže budú zaradené len práce autorov do 35 rokov.

Termíny

30. 4. 2021    –   ukončenie prijímania abstraktov

30. 4. 2021    –   ukončenie prijímania posterov (prezentácií)

5. 5 2021       –   začiatok konferencie (spustenie diskusie, hodnotenia)

máj 2021     –   ukončenie konferencie (zastavenie možnosti hodnotenia)

máj 20201   –    online vyhodnotenie konferencie

Viac info o konferencii a prihlásení

https://www.preveda.sk/conference

https://www.preveda.sk/conference/page/terminy=31/

https://www.preveda.sk/conference/page/registracia=37/