CVTI SR, Workshop / celé Slovensko

Prehľad a funkcie citačných manažérov


Toto podujatie už prebehlo.

Písanie vedeckých článkov sa nezaobíde bez citovania a tvorby bibliografických odkazov. Odborníci z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pripravili pre záujemcov o tému práce s takzvanými citačnými manažérmi online workshop.

 „Pokiaľ vytvárame bibliografiu manuálne, zaberie nám to neskutočne veľa času. Našťastie existujú nástroje, ktoré nám túto činnosť výrazne uľahčia a zefektívnia našu prácu – citačné manažéry.  Taký moderný referenčný manažér však už dávno neslúži len na citovanie. …“ uvádza Kristína Muráňová, lektorka workshopu z CVTI SR. Na webinári predstaví dostupné citačné manažéry a prehľad širokej škály ich funkcií. Nezabudneme ukázať možnosti práce s nimi i spôsob citovania a tvorby bibliografických odkazov pomocou vybraných citačných manažérov.

Kedy a ako sa pripojím

Online workshop – Prehľad a funkcie citačných manažérov – je pripravený v online priestore na 23. apríla 2021.
Záujemcovia sa môžu pridať prostredníctvom živého vysielania v čase od 13:30 do 14:30.

Viac info

https://www.minedu.sk/efektivne-vedecke-publikovanie-aj-s-citacnymi-manazermi-ziskajte-prehlad-o-ich-moznostiach/