CVTI SR / celé Slovensko

Predstavte svoj projekt so spoločenským dopadom a získajte propagačnú podporu


Toto podujatie už prebehlo.

Poďte predstaviť svoj projekt zameraný na sociálne a altruistické podnikanie. Možno práve vy získate profesionálnu komunikačnú podporu či propagačné video. Aktuálna výzva prepája sociálnych podnikateľov s klasickými podnikateľmi a je súčasťou medzinárodného projektu zameraného na sociálne podnikanie, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Verejná výzva je určená vám, sociálni a altruistickí podnikatelia. Prostredníctvom nej môžete predkladať vlastné projekty zahŕňajúce vzájomnú spoluprácu sociálnych a klasických podnikateľov.

Je súčasťou programu Interreg Central Europe a jeho medzinárodného projektu CE RESPONSIBLE. Slovenským partnerom projektu je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR). 

Kto sa môže prihlásiť

Do výzvy sa môže zapojiť akákoľvek fyzická, právnická osoba či neformálna skupina s projektovým nápadom, ktorý zahŕňa prepojenie a spoluprácu sociálnych a klasických podnikateľov.

Vítané sú projekty aj v takzvanej fáze nula, kedy hovoríme len o ich teoretickej rovine  a ich realizácia sa ešte nezačala. No rovnako môžu zaujať projekty, ktoré sa už realizujú. Kde má význam prehĺbiť  spoluprácu či vo všeobecnosti rozšíriť pôsobnosť.

Ako a dokedy sa môžem prihlásiť

Podmienkou pre zapojenie sa do výzvy je vyplnenie online formulára. Detailný popis projektu pošlite následne na emailový kontakt matej.smrek@cvtisr.sk. Do predmetu správy je potrebné uviesť Verejná výzva_CE RESPONSIBLE.

Dátum uzatvorenia výzvy je 09.07.2021.

Viac info

Verejná výzva pre sociálnych a altruistických podnikateľov na predkladanie projektov zahŕňajúcich vzájomnú spoluprácu sociálnych a klasických podnikateľov(.pdf)

https://www.cvtisr.sk/aktuality-pre-odbornu-verejnost/predstavte-svoj-projekt-so-spolocenskym-dopadom-a-ziskajte-propagacnu-podporu.html?page_id=39550