Prednáška /

prednáška|Kde sa vzali chemické prvky vo vesmíre? (2017-11)


Toto podujatie už prebehlo.

Vedecká kaviareň: Kde sa vzali chemické prvky vo vesmíre?
 
Vedecké kaviarne sú osvedčenou formou popularizácie vedy a rozširovania obzoru verejnosti v mnohých krajinách, osvedčil sa aj Slovensku a to vďaka podpore APVV.
 
Prednášajúci: Mgr. Martin Venhart, PhD., vedúci Oddelenia jadrovej fyziky, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
 
V prednáške bude predstavená Mendelejevova periodická tabuľka prvkov v aktuálnej podobe spolu so stručným historickým prehľadom využívania najvýznamnejších chemických prvkov v dejinách ľudstva.

Chemické prvky vznikli vo vesmíre rôznymi procesmi počnúc Veľkým treskom, jadrovými reakciami vo vnútri hviezd, rádioaktívnou premenou až po explózie supernov a zrážky neutrónových hviezd. Na niektoré z nich sa pozrieme populárnou formou. V závere nazrieme do kuchyne experimentálnej jadrovej fyziky a na metódy akými boli pripravené nové chemické prvky.

Stránka podujatia