Prednáška / celé Slovensko

Paralelná Trnava

Podujatie: Paralelná Trnava

Toto podujatie už prebehlo.

Prednáška architekta Tomáša Guniša vás oboznámi s tým, ako by vyzerala Trnava, keby sa naplnili predstavy architektov a plánovačov o ideálnom meste budúcnosti.

Trnava bola vo svojej minulosti predmetom a cieľom mnohých investičných zámerov, ktoré sa však nepodarilo zrealizovať.

  • Ako by vyzerali naše sídliská alebo centrum mesta, ak by sa naplnili predstavy architektov?
  • Ako by sa na tvarovaní mestského urbanizmu prejavil rukopis známych architektov a bolo by z dnešného pohľadu dobré, alebo zlé, ak by sa ich myšlienky dotiahli do realizácie?
  • Možno, že niekde v paralelnom vesmíre, kde história nabrala iný smer, sa tieto predstavy zrealizovali a naše mesto vyzerá úplne inak, ako ho poznáme.

Prednášajúci

Ing. arch. Tomáš Guniš
Vyštudoval STU v Bratislave a do roku 2019 pôsobil ako Vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií mesta Trnava. S mestom dodnes spolupracuje ako externý špecialista v oblasti v architektúry, urbanizmu a územného plánovania. Jeho architektonická prax je zameraná hlavne na energeticky efektívne bývanie a udržateľnú a zelenú architektúru. Dlhodobo sa venuje problematike udržateľnej architektúry a adaptácii miest na zmeny klímy. V súčasnosti pôsobí ako architektonický špecialista v spoločnosti Saint-Gobain.

Kedy a ako sa pripojím

Online na Facebooku 17. marca 2021 od 19.00.

Viac info

https://www.facebook.com/events/795757387689581/