Výzva / celé Slovensko

Otvorene o otvorenom vládnutí

Businessman a klient v kancelárii. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.
 • Využívate zaujímavé nástroje na konzultácie s občanmi či obyvateľmi?
 • Vytvorili ste užitočný nástroj, príručku alebo návod, vďaka ktorému môže obec, mesto či štát
  fungovať lepšie?
 • Chcete sa podeliť o Vaše (dobré či zlé) skúsenosti s participáciou pri tvorbe stratégie, zákona či
  politiky?
 • Je Vaším cieľom zlepšovať transparentnosť Vašej obce, mesta či štátu?
 • Chcete nás inšpirovať Vašimi skúsenosťami s verejnou kontrolou?
 • Máte návod na to, ako by mohla byť verejná správa otvorenejšia, prístupnejšia pre všetkých,
  transparentnejšia?

Čo získate

 • Príležitosť prezentovať svoje výstupy, inovácie, nápady na zlepšenia pred širokým publikom: zástupcami štátnej správy, samosprávy, občianskej spoločnosti, akadémie…
 • Príležitosť zlepšiť svojimi nápadmi, podnetmi a vstupmi kultúru otvoreného vládnutia na Slovensku a ovplyvniť úlohy v novom Akčnom pláne Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku
 • Možnosť zviditeľniť sa, spoznať spriaznené organizácie, ministerstvá, vedenia miest a obcí a nadviazať spoluprácu
 • Podporu Úradu splnomocnenca pri oslovovaní publika, propagovaní a šírení udalosti, distribúcii výstupov pre relevantné publikum

Témy

Zaujímajú nás Vaše príbehy a skúsenosti, ktoré pomáhajú podporovať princípy otvoreného vládnutia:

 • zapájanie občanov do verejných politík (participácia, podpora zapájania zraniteľných skupín),
 • inovácie a skvalitnenie služieb verejnej správy,
 • transparentnosť, prístup k informáciám a otvorené informácie,
 • boj proti korupcii

v akejkoľvek zo všeobecne prospešných oblastí: životné prostredie; ľudské práva; zdravie; kultúrne a duchovné hodnoty; sociálne služby a sociálna pomoc; vzdelávanie; veda, výskum a vývoj; telovýchova a šport; dobrovoľníctvo; rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc.

Termín

Stačí, ak nám o Vás dáte vedieť do 26. marca 2021 vyplnením jednoduchého formulára, ktorý nájdete na tomto mieste: https://forms.gle/eDVmdyxy9FRqM3tL9

Viac info

https://www.minv.sk/?ros_ogp_spravy&sprava=otvorene-o-otvorenom-vladnuti-podelte-sa-s-nami-o-vas-pribeh-o-otvarani-vladnutia-na-slovensku