Prednáška / celé Slovensko

Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní

Koncept patentovania vynálezov. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Cieľom webinára Ochrana vynálezov a počítačových programov v podnikaní je porozumieť prepojeniu vynálezov s podnikaním. Oboznámiť sa s dostupnými spôsobmi ochrany vynálezov a technických riešení. Oboznámiť sa s vlastnosťami patentu, podmienkami pre jeho získanie a s prínosmi pre jeho majiteľa. Porozumieť prepojeniu oblasti počítačových programov s oblasťou ochrany duševného vlastníctva. Vedieť identifikovať subjekt, ktorý vykonáva práva k vytvorenému počítačovému programu.

Kedy a ako sa pripojím

8. marca 2023, v čase od 14.00 do 16.00, online. Účasť na podujatí je bezplatná, na podujatie je potrebné sa vopred registrovať cez registračný formulár.

Témy

  • Vynálezy v podnikaní
  • Patent – ochrana vynálezov
  • Iné spôsoby ochrany vynálezov a technických riešení
  • Ochrana počítačových programov
  • Strategické uvažovanie pri ochrane vynálezov

Prednášajúci

RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., je vedúci oddelenia ochrany a komercializácie duševného vlastníctva v Centre vedecko-technických informácií SR. Zodpovedá za poskytovanie expertných služieb zameraných na realizáciu transferu technológií z univerzít a SAV do praxe. V rámci aktuálneho národného projektu NITT SK II vykonáva úlohu garanta odbornej aktivity, ktorej cieľom je zabezpečenie systémovej podpory a rozvoja transferu technológií na národnej úrovni. Intenzívne sa venuje aj oblasti patentovej, dizajnovej a známkovej ochrany v podnikaní a licencovaniu.

Jaroslav Noskovič vyštudoval odbor fyzika kondenzovaných látok na FMFI UK. Následne začal pôsobiť v Centre vedecko-technických informácií SR ako koordinátor odbornej aktivity národného projektu NITT SK zameraného na transfer technológií. Od roku 2014 zastáva pozíciu vedúceho oddelenia. V rokoch 2013 – 2016 absolvoval vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva na Úrade priemyselného vlastníctva SR a od akademického roka 2016/2017 vyučuje aj na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave predmet „Ochrana duševného vlastníctva v medzinárodnom obchode“. Jaroslav je zároveň autorom viacerých odborných článkov a prednášok realizovaných na vedeckých a odborných konferenciách a seminároch.

Viac info

https://uvptechnicom.sk/event/ochrana-vynalezov-a-pocitacovych-programov-v-podnikani-2/