Prednáška / celé Slovensko

Ochrana duševného vlastníctva v kreatívnom priemysle


Toto podujatie už prebehlo.

Práva duševného vlastníctva zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore kreatívneho hospodárstva, pretože chránia kreativitu a kontrolujú komerčné využitie produktov vedeckej, technologickej a kultúrnej tvorby.

Webinár na tému Posilnenie a ochrana kreativity prostredníctvom duševného vlastníctva organizuje Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) v spolupráci s Európskym inovačným a technologickým inštitútom (EIT).

Dozviete sa na ňom viac o príprave nového znalostného a inovačného centra EIT KIC v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu. Webinár sa bude venovať ochrane duševného vlastníctva a tomu, akú úlohu zohráva v kreatívnych sektoroch a odvetviach. Účastníkom budú predstavené aktivity Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), ktoré súvisia s kultúrou a zároveň môžu poslúžiť malým a stredným podnikom.

Kedy a ako sa podujatie uskutoční

Podujatie sa uskutoční online dňa 12. októbra 2021 v čase 10:00 – 11:00 hod.

Viac info a registrácia

https://euipo.blumm.it/event/ar/1/webinar-20211012-1000