Festival / celé Slovensko

Noc múzeí a galérií 2020 na Slovensku

Noc múzeí a galérií

Toto podujatie už prebehlo.

Noc múzeí a galérií 2020 – online
v kultúrnych inštitúciách v Bratislave a v múzeách SNM

Slovenské národné múzeum v spolupráci s pamäťovými inštitúciami v Bratislave pozýva na XVI. ročník populárneho celoeurópskeho podujatia Noc múzeí a galérií 2020. V tomto roku netradične – vo virtuálnej podobe.

Program 20 múzeí a galérií v Bratislave, vrátane múzeí SNM na celom Slovensku, sledujte online 14. novembra 2020 od 15.00 do 24.00 h na stránkach: nmag.snm.sk

 

Program spolupracujúcich pamäťových a kultúrnych inštitúcií ponúka množstvo tém, kde v centre záujmu stojí múzejný artefakt alebo výtvarné dielo a jeho prezentácia. A to všetko v podobe virtuálnych výstav, komentovaných audio či video prehliadok, kurátorských sprievodov, prednášok, diskusií, inštruktážnych videí, datasheetov, herných zón, kvízov, pracovných listov a pod., určených pre všetky vekové skupiny návštevníkov. 

 

Zapojili sa napríklad Galéria Bibiana, Galéria moderného umenia Nedbalka, Galéria Umelka, Kunsthalle Bratislava, Slovenská národná galéria.

Ďalej STM – Múzeum dopravy v Bratislave, Múzeum mesta Bratislavy, Múzeum polície, CVTI SR-Múzeum školstva a pedagogiky, Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Vodárenské múzeum, Slovenské centrum dizajnu, SNM – sídelná budova, SNM – Prírodovedné múzeum, SNM – Historické múzeum, SNM – Archeologické múzeum, SNM – Hudobné múzeum, SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov, SNM – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, SNM – Múzeum židovskej kultúry, SNM – Múzeum kultúry Chorvátov na Slovensku,  Múzeum Červený Kameň, Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre, SNM – Múzeum Slovenských národných rád, Múzeum Bojnice, Múzeum bábkarských kultúr a hračiek, SNM – Spišské múzeum, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry, Stredoeurópsky dom fotografie, Prezentačný portál Slovakian, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko a Mesto Bratislava, Bratislava Tourist Board

 

Sledujte Noc múzeí a galérií 2020 online. S rodinou, priateľmi či len tak večer osamote v pyžame. Strávte príjemný čas až do neskorej noci v dobrej spoločnosti múzeí a galérií, ktoré sú týmto netradičným spôsobom otvorené len a len pre vás v sobotu 14. novembra 2020 od 15.00 do 24.00 h na stránkach: nmag.snm.sk