CVTI SR, Iné / celé Slovensko

Národný infodeň k návrhom pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024

Banner: Horizont Európa 2021 – 2027

Toto podujatie už prebehlo.

Radi by sme vás pozvali na národné informačné dni k návrhom pracovných programov rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont Európa.

Kedy a ako sa podujatie uskutoční

Podujatie s názvom Národný infodeň k návrhom pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024 sa uskutoční online počas dvoch dní  – 15. – 16. novembra 2022 od 9:00 do 14:40 hod.

Na podujatie je potrebné vopred sa registrovať (v spodnej časti stránky eraportal.sk).

Cieľ podujatia

Cieľom podujatia bude predstaviť návrhy nových pracovných programov Horizontu Európa na roky 2023 – 2024 spolu s témami výziev, misiami či partnerstvami odbornej verejnosti, vedeckým a výskumným pracovníkom, inovátorom, kľúčovým stakeholderom, aktérom zo sféry priemyslu a ďalším kľúčovým aktérom zo súkromného sektora, ako aj všetkým tým, ktorí sa zaujímajú o dianie v prostredí európskeho výskumu, vývoja a inovácií.

Viac info

Program podujatia (.pdf, eraportal.sk)

https://eraportal.sk/podujatia/narodny-infoden-k-navrhom-pracovnych-programov-horizontu-europa-na-roky-2023-2024/