Súťaž / celé Slovensko

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

Otvorená kniha na stole v knižnici. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Slovenská pedagogická knižnica vyhlasuje 17. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 25. októbra 2021. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (International Association of School Librarianship), v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.

Cieľ projektu

Zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Priebeh, podmienky a termíny celoslovenského projektu

Školská knižnica, ktorá sa chce zúčastniť celoslovenského projektu, musí:

  • Vyplniť do 21. októbra 2021 elektronickú prihlášku, ktorá je dostupná na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.
  • Zorganizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc práve dňa 25. októbra 2021 na tému „Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou“.
  • Poslať stručný popis podujatia v rozsahu 3 – 5 strán textu vo formáte A4 v programe Word klasickou poštou najneskôr do 5. novembra 2021 na adresu Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava (stačí poštová pečiatka zo 5. novembra 2021) spolu s povinnými údajmi (názov a sídlo školy, e-mailová adresa školy, telefónne číslo školy, meno riaditeľky/riaditeľa školy, meno školskej knihovníčky/školského knihovníka, celkový počet účastníkov podujatia, hodnotenie podujatia vedením školy, samostatné hodnotenie podujatia najmenej 12 žiakmi školy, 6 – 8 fotografií z priebehu podujatia). Na obálke uviesť heslo „Podujatie“.
  • Prihlásiť do celoslovenského projektu len jedno podujatie.
  • Byť zriadená v súlade s platným právnym stavom.

Výsledky celoslovenského projektu budú zverejnené 30. novembra 2021 na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice (www.spgk.sk).

Viac info

http://www.spgk.sk/?aktuality&sprava=pozvanka-do-17-rocnika-celoslovenskeho-projektu-najzaujimavejsie-podujatie-skolskej-kniznice