Prednáška / Bratislava

Najnovšie pokroky v oblasti hydrogélov: Formulácia a hodnotenie pre lekárske aplikácie

Plagát podujatia: Najnovšie pokroky v oblasti hydrogélov: Formulácia a hodnotenie pre lekárske aplikácie

Najnovšie pokroky v oblasti hydrogélov: Formulácia a hodnotenie pre lekárske aplikácie. Zdroj: SAV


Toto podujatie už prebehlo.

Centrum experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., pozýva na prednášku Dr. Tamera Mahmouda Tamera s názvom “Recent advances in hydrogels: Formulation and Evaluation for Medical Applications”. Prednáška sa uskutoční v rámci programu Mobility Visit, ktorým Predsedníctvo SAV podporuje návštevy významných zahraničných vedcov v SAV.

Kedy a kde sa prednáška o hydrogéloch uskutoční

Prednáška sa uskutoční v pondelok 25. septembra 2023 o 13.00 hod. v zasadacej miestnosti č. 2.98 Centra experimentálnej medicíny SAV, v. v. i., v Pavilóne lekárskych vied, blok C, Dúbravská cesta 9, Bratislava.

O prednáške

Prezentácia poskytuje podrobný prehľad o rôznych spôsoboch prípravy hydrogélov, modifikácii ich štruktúry a o ich využití v medicíne. Hydrogély sú chemicky alebo fyzikálne sieťované polyméry, ktoré absorbujú veľké množstvo vody. Chemicky sieťované hydrogély sa tvoria kovalentnými väzbami medzi reťazcami polymérov, čo je možné dosiahnuť polymerizáciou, činidlami na zosieťovanie alebo chemickými modifikáciami. Hydrogély sa vyznačujú jedinečnými vlastnosťami akými sú ich nízka cena, jednoduchá príprava, priehľadnosť, biokampatibilita, priľnavosť na kožu, flexibilita, citlivosť na napätie, čo z nich robí ideálny materiál pre použitie v biomedicíne.

Prednášajúci

Dr. Tamer pracuje na Oddelení výskumu polymérnych materiálov v Inštitúte vedeckého výskumu a technologických aplikácií v Alexandrii v Egypte.

Je expert na prípravu biomateriálov, polymérov a ich in vitro a in vivo charakterizáciu. Jeho výskum je prevažne zameraný na využitie prírodných a semi-prírodných polymérov v rôznych oblastiach, vrátane biomedicíny, farmaceutického priemyslu a životného prostredia. V súčasnosti sa zaoberá prípravou nových antimikrobiálnych polymérov na báze polysacharidov a proteínov a ich funkcionalizáciou s biocídnymi skupinami. Publikoval viac ako 100 vedeckých prác v kvalitných časopisoch, bol školiteľom 7 doktorandov, 9 diplomantov, bol riešiteľom niekoľkých projektov a absolvoval niekoľko postdoktorandských pobytov v Európe, Austrálii a v Číne.

Viac info

https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=11401