Súťaž / celá Európa

#myEUspace 2022

Banner podujatia: #myEUspace 2022

Toto podujatie už prebehlo.

Agentúra Európskej únie pre vesmírny program (EUSPA) vyhlásila súťaž #myEUspace 2022 v kategórií o najlepšie nápady, prototypy a výrobky s celkovou výškou výhry takmer 1 milión EUR.

Pre koho je súťaž určená

Súťaž sa zameriava na inovátorov a podnikateľov pripravených vyvíjať a komercializovať inovatívne riešenia využívajúce vesmírne údaje a služby EÚ. Súťaž, ktorú každoročne organizuje EUSPA v rámci iniciatívy Európskej komisie CASSINI – Space Entrepreneurship Initiative, je výzvou pre inovátorov a podnikateľov, aby vytvorili komerčné riešenia, ktoré zmenia pravidlá hry a ktoré využívajú údaje zo systému Galileo, Copernicus alebo z oboch týchto systémov.

Ako sa zapojiť

Hoci nápady môžu siahať od mobilných aplikácií až po hardvérové riešenia, všetky musia byť spojené s jednou z troch cieľových oblastí inovácií:

  • Space My Life,
  • Our Green Planet,
  • Dive in Deep Tech.

V závislosti od vyspelosti riešenia v čase podania žiadosti môžu podnikatelia súťažiť a vyhrať v troch rôznych kategóriách:

  • Najlepšie nápady – uzávierka na prihlasovanie do 30. novembra 2022,
  • Najlepší prototyp – uzávierka na prihlasovanie do 10. februára 2023,
  • Najlepšie výrobky – uzávierka na prihlasovanie do 23. apríla 2023.

Súťaže #myEUspace sa môžu zúčastniť tímy zo všetkých členských štátov EÚ a Švajčiarska, Nórska a Islandu a celková výška výhry je takmer 1 milión EUR.

Na podujatie je potrebná registrácia.

Viac info

https://eraportal.sk/aktuality/euspa-vyhlasuje-sutaz-myeuspace-2022/

https://www.euspa.europa.eu/myeuspacecompetition