CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Migréna – bolesť, ktorú netreba podceňovať

Banner k podujatiu Vedecká kaviareň na tému Migréna – bolesť, ktorú netreba podceňovať. Prednášajúci: Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD.

Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 24. novembra o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.

Téma

Akákoľvek bolesť je najčastejším symptómom, ktorý odjakživa privádza pacienta k lekárovi. Bolesť hlavy je alarmujúcim príznakom niečoho, čo často spôsobuje výrazné ohrozenie kvality života a predstavuje doslova utrpenie. Jednou z najčastejších príčin bolesti hlavy je migréna. O príčinách vzniku a priebehu migrény, ako aj o jej rôznych prejavoch sa budeme rozprávať v novembrovej Vede v CENTRE.

Otázky pre prednášajúceho môžete zasielať mailom na vnd@cvtisr.sk do 23. 11. 2022.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR.

Prednášajúci

Prof. MUDr. Peter Valkovič, PhD., je prednostom II. neurologickej kliniky na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Špecializuje sa
na problematiku bolestí hlavy, porúch rovnováhy a oblasť neurodegeneratívnych ochorení, najmä Parkinsonovej choroby.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE.