Prednáška, Výstava / Senec

Meteory – skúmanie zloženia padajúcich hviezd

Meteory – skúmanie zloženia padajúcich hviezd

Meteory – skúmanie zloženia padajúcich hviezd. Zdroj: astro-novinky.eu


Toto podujatie už prebehlo.

SOLAR Hvezdáreň Senec vás pozýva na piatu letnú astroprednášku na tému „Meteory – skúmanie zloženia padajúcich hviezd“.

Súčasťou prednášky bude aj výstava a predaj meteoritov – Henrich Schiller.

Kedy a kde sa prednáška uskutoční

Prednáška sa uskutoční 16. augusta 2023 o 19:00 v priestoroch ZŠ s VJM Alberta Molnára Szencziho v Senci.

Kto bude prednášať

Prednáša astronómka Mgr. Adriana Pisarčíková.

Vedecká prednáška v podaní doktorandky Mgr. Adriany Pisarčíkovej, ktorá sa na FMFI UK v Bratislave venuje spektroskopií meteorov s cieľom určiť zloženia populácie meteorov v slnečnej sústave. Prevedie vás laboratórnym experimentom, ablácie meteoritu Chelyabinsk, ktorým simulovali prelet meteoroidu zemskou atmosférou.

Meteoridy

„Meteoroidy v sebe ukrývajú vedecky cenné informácie o pozostatkoch z čias formovania našej Slnečnej sústavy. Výskum zloženia meteoritov nám v súčasnosti poskytuje najviac poznatkov o zložení medziplanetárnej hmoty, avšak nálezy meteoritov sú zriedkavé a ich pôvodným materským telesom sú predovšetkým asteroidy. Cieľom vedcov je však skúmať zloženie celej populácie meteoroidov, a preto sa veľa inštitúcií zameriava práve na spektroskopické pozemné pozorovania meteorov, ktoré však majú svoje limity. Simulovaná ablácia vzoriek meteoritov so známym zložením v plazmovom veternom tuneli nám ponúka nahliadnuť do chemického zloženia aj analyzovaním spektier týchto meteoritov a aplikovať to na spektrá meteorov, pri ktorých nevieme s presnosťou povedať, o aký meteoroidný materiál ide.“

Viac info

https://www.astro-novinky.eu/index.php/2023/08/14/astronomka-adriana-pisarcikova-16-augusta-2023-v-senci/