Prednáška / celá Európa

Mediálna gramotnosť a kritické myslenie pre učiteľov a učiteľky materských škôl

Učiteľka so skupinkou kresliacich škôlkarov v škôlke. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) pozýva na júnové termíny webinára zameraného na rozvíjanie mediálnej gramotnosti učiteľov a učiteliek v materských školách. Venovaný bude témam ako vplyv médií na spoločnosť, práca s informáciami a faktami, či najčastejšie chyby pri argumentácii.

Webinár sa realizuje v nadväznosti na metodickú príručku Mediálna výchova v materských školách – cesta k mediálnej gramotnosti, ktorá je dostupná na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.

Termíny a prihlásenie

28.6. 2021 od 9:00 do 12:15 – prihlásenie:  https://forms.gle/w1HCVvRuoTM3w8SZ9
29.6. 2021 od 9:00 do 12:15 – prihlásenie:  https://forms.gle/Vd7xSf2u5fQGg72dA
Po registrácii Vám pošleme prihlasovacie údaje cez aplikáciu ZOOM.

Účasť na webinári je bezplatná.

Viac info

https://www.minedu.sk/27567-sk/webinar-k-medialnej-gramotnosti-a-kritickemu-mysleniu-pre-ucitelov-a-ucitelky-materskych-skol/