Workshop / celá Európa

Manažment „Design thinking workshop“

Podujatie: Manažment "Design thinking workshop"

Toto podujatie už prebehlo.

Manažment „Design thinking workshop“ | záverečné prezentácie študentov

Design thinking je metóda, ktorá povzbudzuje študentov ku kreativite. Je výborným nástrojom pre dobu neistoty a adaptácie na mnohé spoločenské zmeny.

Aktuálni prváci na Ekonomickej fakulte si počas semestra na cvičeniach z manažmentu vytvorili projekty, ktoré odpovedajú na potreby ľudí okolo nich.

Pozývame študentov, profesorov ale aj verejnosť nahliadnuť do súčasného prežívania mladých ľudí, študujúcich online. Napriek nemožnosti sa stretnúť osobne, ich nápady sú originálne a dávajú možnosť pozrieť sa do budúcnosti sveta, v ktorom táto generácia bude udávať spoločenský tón.

Kedy a ako sa pripojím

Prezentovanie projektov prebehne v piatok 7.5.2021 v čase 8:15 na platforme MS Teams.

Viac info

https://www.facebook.com/events/303270504816650/