Výzva / celé Slovensko

L’Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 2022

Geologička analyzuje v pracovni horniny. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

UNESCO a spoločnosť L’Oréal vyhlásili výzvu na predkladanie kandidatúr na cenu For Women in Science Awards, do ktorej sa môžu zapojiť vedkyne z celého sveta, ktorých výskum sa zameriava na oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky. Päť najúspešnejších vedkýň bude odmenených sumou 100 000,- eur za ich jedinečný prínos pre rozvoj vedy.

Nádejné kandidátky môžu byť nominované vedeckými inštitúciami alebo individuálnymi vedcami, členmi akademických či vedeckých inštitúcií prostredníctvom webovej stránky: https://www.forwomeninscience.com/en/awards, kde sú k dispozícii aj podrobné propozície a pravidlá súťaže. Papierové nominácie alebo samo-nominácie nie sú prípustné.

Termín na nominácie

Nominujúca inštitúcia alebo vedci-jednotlivci sa musia zaregistrovať a následne vyplniť všetky informácie o kandidátke a doplňujúce dokumenty do 31. mája 2020.

Viac info

http://www.unesco.sk/a/Medzinarodna-cena-L-E2-80-99Oreal-UNESCO-Pre-zeny-vo-vede

https://www.forwomeninscience.com/