Iné / Bratislava

Letná škola mladých vedcov 2021

Podujatie: Letná škola mladých vedcov 2021

Toto podujatie už prebehlo.

SAV pozýva žiačky a žiakov vo veku od 10 do 15 rokov do svojich laboratórií. OZ All4Science, ktoré spája popularizátorov z radov vedcov SAV, po pandemickej prestávke organizuje 2. ročník Letnej školy mladých vedcov 2021.

Účastníčky a účastníci tak od 19. do 23. júla 2021 dostanú príležitosť zoznámiť sa s vedeckým prostredím, zábavnou formou si prehĺbia poznatky a získajú praktické zručnosti z oblasti biológie, chémie, fyziky, informatiky a programovania. 

Mladí výskumníci budú podľa svojich preferencií rozdelení do malých skupín. Pod vedením vedcov z ústavov SAV budú pracovať na vlastných projektoch, realizovať experimenty v laboratóriách a prezentovať svoje vedecké výsledky na záverečnej absolventskej konferencii. „Žiaci budú môcť napríklad naprogramovať robotickú hlavu, zostrojiť aparatúru na chemické vyvíjanie vodíka, premieňať plastový odpad na nanovlákna, pozorovať baktérie, proteíny či bunkové kultúry pod mikroskopom, skúšať vlastnosti kovov aj raziť mince,“ vysvetlil člen organizačného tímu Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a dodal, že súčasťou Letnej školy mladých vedcov je aj bohatý večerný program.

Ako sa prihlásim

Registrácia je otvorená od dnešného dňa 10. mája do 15. júna 2021

https://www.all4science.sk/prihlasovaci-formular/

Viac info

https://www.all4science.sk/letna-skola-mladych-vedcov-2021/