Iné / Bratislava

Lesnícke dni 2022

Benner podujatia: Lesnícke dni 2022

Toto podujatie už prebehlo.

Drevo je základným produktom lesného hospodárstva. Je to krásny, prirodzený, ušľachtilý, ekologický, trvale obnoviteľný i recyklovateľný materiál, z ktorého sa vyrába mnoho predmetov. Napríklad aj drevený most, ktorý môže byť pomyselným spojivom pre spoluprácu – tak ako ním sú LESNÍCKE DNI, ktoré spájajú nielen lesnícke inštitúcie, ale aj partnerov z iných odvetví za účelom prezentovania lesného hospodárstva, jeho produktov, práce lesníka. Myšlienky spolupráce vyzdvihuje 16. ročník celoslovenského projektu LESNÍCKE DNI, ktoré sa konajú pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

Slávnostné otvorenie 16. ročníka Lesníckych dní sa uskutoční 22. apríla 2022 v areáli Partizánskej lúky Mestských lesov v Bratislave. „Zmena miesta slávnostného otvorenia, ktorým bol tradične Zvolen – mesto lesníctva, je priblížením sa obyvateľom hlavného mesta, ktorí les prvotne vnímajú ako miesto pre potrebný oddych, obnovu síl po celodennom strese z práce a ruchu mesta. Práve Mestské lesy v Bratislave svojim manažmentom a využitím potenciálu dokazujú, že tieto potreby spoločnosti napĺňajú,“ uviedol Peter Balogh, generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra, ktoré je hlavným organizátorom podujatia.

Program

Program Lesníckych dní v Bratislave počas dvoch dní, 22. – 23. apríla, je zameraný na predstavenie lesov a dreva ako základného produktu lesného hospodárstva. Odbornú verejnosť určite zaujme poznatok o tom, že drevo sa dá skúmať a to prostredníctvom CT skenera, ktorého infraštruktúra sa buduje na Národnom lesníckom centre a je ojedinelý na Slovensku. Lesnícke dni vyzdvihujú aj 20 rokov certifikácie lesov na Slovensku spoločnosťou PEFC, pričom jej značka je zárukou toho, že drevo a nedrevné produkty lesa sú produkované za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov.

Lesní pedagógovia zabezpečia aktivity lesnej pedagogiky zamerané na hru s drevom, tvorivú i technickú činnosť v zmysle motta „Dajme drevu druhú šancu!“. V programe sa predstaví aj aplikácia Databáza verejných výsadieb stromov, ktorá bude spojená s výsadbou stromov. Program v sobotu spestrí sprevádzanie lesníkov po dendrologickom náučnom chodníku, vystúpenie sokoliarov, kynológov, bábkového divadielka, či Detského folklórneho súboru Kobylka z Bratislavy a hudobnej skupiny Funny Fellows. Rádioví poslucháči a sledovatelia sociálnych sietí sa môžu zapojiť do súťaže Lesníckych dní a vyhrať zaujímavé odmeny.

Lesnícke dni budú otvorené na Deň Zeme v areáli Partizánskej lúky Mestských lesov v Bratislave. Ďalšie podujatia pod hlavičkou Lesníckych dní budú pokračovať naprieč Slovenskom a ukončenie Lesníckych dní a zároveň otvorenie sezóny v Lesníckom skanzene vo Vydrovskej doline, ktorý je v správa štátneho podniku LESY SR, sa uskutoční 1. mája 2022.

Plagát Lesnícke dni

Plagát Lesnícke dni. Zdroj: lesnickedni.sk

Viac info

https://www.lesnickedni.sk/