Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová štúdia: Na Zemi je viac druhov stromov, ako sa dosiaľ predpokladalo

Andrea Bučičová

Rozmanitosť stromov je základným kameňom pri budovaní a udržaní lesných ekosystémov.

Hmla nad borovicovým lesom. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračná fotografia. Zdroj: iStockphoto.com.

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, koľko druhov stromov je na našej planéte? Túto hádanku sa snažil rozlúsknuť medzinárodný tím takmer 150 vedcov z celého sveta, pričom svoje zastúpenie malo aj Slovensko.

Najnovšia štúdia, ktorú zverejnili v časopise PNAS, predstavuje ako prvá svojho druhu odhad celkového počtu druhov stromov na našej planéte. Štúdia poukazuje na bohatstvo suchozemských ekosystémov, pričom zdôrazňuje, že biodiverzita lesov je vplyvmi ľudskej činnosti mimoriadne zraniteľná.

Najväčšia doteraz zhromaždená databáza obsahuje približne 73-tisíc druhov stromov, pričom vedci odhadujú, že z tohto počtu ešte tisíce nik neobjavil. Celkový počet druhov stromov je teda vyšší, ako sa dosiaľ predpokladalo.

Väčšina neznámych druhov je veľmi vzácna a vyskytuje sa len v malých populáciách na malých územiach. Z tohto dôvodu sú tieto zatiaľ nepoznané druhy viac zraniteľné vplyvom ľudských činností, akými je napríklad výrub lesov a klimatická zmena.

Svetová databáza stromov

„Diverzita stromov je kľúčom k udržaniu zdravých, produktívnych lesov a je dôležitá pre hospodárstvo aj životné prostredie,“ objasňuje pre web Purduovej univerzity spoluautor štúdie Ťing-ťing Liang, profesor kvantitatívnej lesnej ekológie.

Pri skúmaní stromov vedci skombinovali údaje o množstve a výskyte stromov z dvoch globálnych databáz, a to Global Forest Biodiversity Initiative a TREECHANGE. Ich zlúčenie prinieslo celkovo 64 100 celosvetovo zdokumentovaných druhov stromov. Tento výsledok bol porovnateľný s predchádzajúcou štúdiou, v ktorej zistili približne 60-tisíc druhov.

„Skombinovali sme jednotlivé súbory údajov do jedného masívneho globálneho súboru údajov zahrňujúceho dáta o stromoch. Každý set pochádza od niekoho, kto išiel von do lesného porastu a odmeral každý jeden strom, pričom zbieral informácie o druhoch, rozmeroch a iných charakteristikách. Počítanie počtu druhov na celom svete je ako puzzle s dielikmi rozmiestnenými po celom svete. Vyriešili sme to spoločne ako tím, pričom každý zdieľal svoj kúsok,“ vysvetľuje Liang.

Podľa ekológa mali niektorí vedci mnoho údajov o stromoch len tak založené v šuplíku a nikde ich nepublikovali, hoci takéto informácie sú žiadané. Ani pre ne nejestvovalo žiadne centrálne úložisko. V súčasnosti tento globálny súbor údajov obsahuje viac než 38 miliónov stromov, pokrýva 90 krajín a sto území.

Po skombinovaní súborov dát a využití štatistických metód vedci odhadli, že celkový počet jedinečných druhov stromov je približne 73 300, čo bolo o štrnásť percent viac, než bolo pôvodne známe. Podľa týchto výsledkov existuje približne 9 200 druhov stromov, ktoré ešte výskumníci nenašli.

Malé huby rastúce v lese na machu. Zdroj: iStockphoto.com

Malé huby rastúce v lese na machu. Zdroj: iStockphoto.com

Čo vieme o dosiaľ neobjavených druhoch?

Vedci odhadujú, že približne 40 percent neobjavených druhov stromov rastie v tropických a subtropických oblastiach Južnej Ameriky. Stromy by sa mali vyskytovať v savanách, trávnatých a krovinatých porastoch a v tropických a subtropických lesoch povodia rieky Amazonky a Ánd. Približne tritisíc je vzácnych a endemických, čo znamená, že rastú len na určitom území.

Južná Amerika je kontinent s najväčším odhadovaným počtom vzácnych druhov stromov – približne 8 200. Zároveň sa tu nachádza aj najviac endemických drevín, približne 49 percent. Práve uvedená rozmanitosť by mala byť prioritou pri ochrane lesov v Južnej Amerike.

„Tieto výsledky poukazujú na zraniteľnosť globálnej lesnej diverzity voči antropogénnym zmenám, akými sú najmä využívanie pôdy a klíma, nakoľko prežitie vzácnych taxónov je týmito tlakmi neúmerne ohrozené,“ hovorí lesný ekológ a spoluautor štúdie Peter B. Reich.

Vedci odhadujú, že v celosvetovom meradle sa väčšina, teda približne polovica až dve tretiny, už známych druhov stromov vyskytuje v tropických a subtropických vlhkých lesoch, ktoré sú zároveň druhovo bohaté, ale aj málo prebádané. Pochopenie druhovej rozmanitosti je veľmi dôležité nielen v otázkach ochrany životného prostredia.

„Rozsiahle znalosti o bohatstve a rozmanitosti stromov sú kľúčom k zachovaniu stability a funkčnosti ekosystémov,“ dopĺňa hlavný autor štúdie Roberto Cazzolla Gatti.

Význam lesov

Rozmanitosť stromov je dôležitá pre stabilitu lesných ekosystémov, vo formovaní ktorých hrajú hlavnú rolu. Nielenže poskytujú vhodné podmienky pre rast nižších rastlín, ale ponúkajú útočisko aj živočíchom. Koruny vytvárajú tieň, ktorý zmierňuje zvyšujúce sa letné teploty, a umožňuje tak organizmom odolávať globálnemu otepľovaniu.

Stromy pri svojom raste viažu uhlík z atmosféry a ukladajú ho do dreva. Aj z tohto dôvodu je potrebné sledovať stav lesov. Intenzita ľudskej činnosti má významný vplyv na biodiverzitu ekosystémov, rovnako ako aj na globálnu druhovú diverzitu stromov.

Lesy majú pre ľudí hneď niekoľko významov. Okrem iného tvoria zásobáreň dreva ako suroviny, paliva a celulózy. No pomáhajú aj pri čistení vzduchu, filtrovaní vody a využívajú sa i pri kontrole pôdnej erózie a záplavy. Uchovávajú biodiverzitu, podporujú tvorbu pôdy a kolobeh živín.

Navyše poskytujú ľuďom možnosť oddychu, rekreácie, turistiky, rybolovu a lovu. Pochopenie diverzity stromov je preto kľúčové pre ďalšiu ochranu lesných ekosystémov.

Zdroje: DOI: 10.1073/pnas.2115329119, Tlačová správa Purduovej univerzity

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky