Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Prečo budú v apríli v knižniciach znieť zvuky lesa?

VEDA NA DOSAH

Prvý apríl je nielen Dňom vtákov, ale aj dňom, keď už po dvanástykrát štartuje celoslovenský projekt LES UKRYTÝ V KNIHE.

Kôpka otvorených kníh. Na ich vrchiole vyrastá zo stredu zelená rastlinka. Zdroj: iDtockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Tento projekt prepája knižnice, školy a lesných pedagógov. Jeho cieľom je zvýšiť čitateľskú a prírodovednú gramotnosť u detí. Témou aktuálneho ročníka je LES SPIEVA a bude prebiehať od 1. apríla do 20. mája 2022 už tradične pod záštitou Národného lesníckeho centra vo Zvolene.

Knižnice na celom Slovensku spolu s lesnými pedagógmi zo štátnych i neštátnych subjektov v tomto období zintenzívňujú vzájomnú spoluprácu a pripravujú pre deti rôznych vekových skupín aktivity, v ktorých sa číta o lese a riešia sa úlohy s prírodovednou tematikou.

Malí čitatelia hľadajú súvislosti medzi lesom a knihou – jej vznik od malého semienka, strom, papier až po príbehy zapísané v knihách. Touto hravou formou deti získavajú vzťah ku knihám a čítaniu a prehlbujú si pozitívny vzťah k prírode.

Každý rok je venovaný inej téme a tento rok si lesní pedagógovia z Národného lesníckeho centra vo Zvolene pripravili program navodzujúci príchod jari s prebúdzajúcou sa prírodou pod názvom LES SPIEVA, počas ktorého budú účastníci vnímať hlavne sluchom a rozlišovať zvuky typické pre les.

Sprievodnou aktivitou projektu je korešpondenčná súťaž v podobe tvorby vlastnej knihy. Počas obdobia od 1. apríla do 20. mája 2022 budú školáci okrem návštevy knižníc vytvárať aj vlastný originálny LESNÝ SPEVNÍK a tie najnápaditejšie piesne budú môcť ich autori predniesť na slávnostnom vyhodnotení projektu v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra vo Zvolene dňa 17. júna 2022, kde budú odmenené aj najúspešnejšie knižnice a najaktívnejší lesný pedagóg.

Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na nasledujúci link LUK – Les ukrytý v knihe.

Zdroj: TS NLC vo Zvolene
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky