CVTI SR, Prednáška / Bratislava

Koža v zimnom období


Toto podujatie už prebehlo.

Kde a kedy sa prednáška uskutoční

Vo štvrtok 14. decembra o 17.00 hod. v CVTI SR na Lamačskej ceste 8A v Bratislave.

Téma

Chladné a sychravé počasie v kontraste so suchými prekúrenými miestnosťami sú záťažovým testom odolnosti každej pleti. Ako teda máme ošetrovať pokožku v zime a akú starostlivosť treba zvoliť pri kožných ochoreniach? Prečo nás trápi vypadávanie vlasov? Ako ochránime pokožku pred vplyvmi, ako je vietor, mráz a slnečné žiarenie? Odpovede na tieto otázky sa dozvieme vo Vede v CENTRE.

Prednáška sa bude zároveň streamovať a záznam z nej bude neskôr dostupný na YouTube CVTI SR. Ak vás táto téma zaujala, otázky k nej posielajte do 13. decembra 2023 na e-mail ncpvat@cvtisr.sk. Vstup na podujatie je voľný.

Prednášajúca

Prof. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD., MHA, MPH,  je prednostkou Dermatovenerologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského (LF UK) a Univerzitnej nemocnice Bratislava. Je krajskou odborníčkou pre dermatovenerológiu pri Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky, viceprezidentkou výboru Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti a prezidentkou Slovenskej mykopatologickej spoločnosti. Vedie centrum biologickej liečby, rieši, diagnostikuje a navrhuje terapiu závažných dermatologických ochorení.

Viac info

Všetky informácie o podujatí nájdete na portáli VND v sekcii Veda v CENTRE a vo Facebook udalosti.