Súťaž / celé Slovensko

Junior Internet – 16. ročník

Podujatie: Junior Internet – 16

Toto podujatie už prebehlo.

Súťaž je určená žiakom základných a stredných škôl. Súťažiacimi sú individuálni autori alebo tím maximálne troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie aplikácií, digitálnu grafiku a dizajn, písanie textov a blogov, tvorbu webov zameraných na vzdelávanie. Súťaž obohacujú aj rôzne workshopy, diskusie a prezentácie.

Ako sa zapojiť

Prihláste sa do súťaže prostredníctvom registrácie a vyplnením formulára  na tomto odkaze https://registracia.juniorinternet.sk/. Prihlásiť sa môžete do jednej alebo viacerých súťažných kategórií. Podať môžete aj viac ako  jednu prihlášku.

V prípade, že údaje nebudú vyplnené pravdivo a kompletne, organizátor si vyhradzuje právo vyradiť prácu zo súťaže.

  • URL odkazy musia byť počas hodnotenia funkčné.
  • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže prehlasuje, že je autorom alebo jedným z autorov projektu, ktorý prihlasuje. V prípade, ak má projekt ďalších autorov, má ich súhlas na prihlásenie projektu do súťaže.
  • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí so zverejnením názvu, URL, obrázkov projektu), mien a priezvisk autorov.
  • Súťažiaci prihlásením sa do súťaže súhlasí  s poskytnutím osobných údajov pre účely súťaže. Ak máme menej  ako 16 rokov, má súhlas rodiča/zákonného zástupcu o poskytnutí osobných údajov organizátorovi súťaže.

Termín

Prihlasovanie je spustené do 15. 3. 2021 Po tomto termíne nasleduje hodnotenie prihlásených prác, začiatkom apríla organizátor na stránke súťaže zverejní výsledky a postupujúcim žiakom zašle e-mailom ďalšie pokyny k ich účasti na súťažnej konferencii.

Kategórie

  • JuniorWEB – webové stránky, ktoré sú umiestnené na internete,
  • JuniorDESIGN – digitálne grafické práce šírené prostredníctvom internetu,
  • JuniorTEXT – texty ľubovoľného literárneho útvaru na vyhlásenú tému. Rozsah súťažného textu musí byť minimálne 1000 znakov. Text musí byť dostupný na webovej stránke,
  • JuniorAPP – mobilné aplikácie,
  • JuniorLEARN – weby a aplikácie využiteľné vo vzdelávaní alebo poskytujúce vzdelávací obsah.

Viac info

https://www.juniorinternet.sk/