CVTI SR, Prednáška / celé Slovensko

Informačný webinár k výzvam ERA 2021 – 22


Toto podujatie už prebehlo.

Technologické centrum AV ČR v spolupráci s Národnou kanceláriou Horizontu v SR Vás pozývajú na informačný webinár k výzvam ERA 2021 – 22 a ďalším súvisiacim témam.

Webinár je zameraný na predstavenie výziev na roky 2021 -22 programu Horizont Európa (HE) v časti podporujúcej reformy systémov Vai a prehlbovanie európskeho výskumného priestoru (ERA).

Pôjde o témy, ktoré sú zaujímavé aj pre slovenské subjekty, najmä z hľadiska zavádzanie osvedčených postupov alebo inštitucionálnych zmien cielených na zvýšenie účasti nielen v projektoch v HE, ako:

  • budovanie celoeurópskeho systému preškolovanie manažérov výskumu,
  • podpora štandardizácie (Standardisation Booster),
  • pilotná fáza Testing the ERA Hub concept,
  • podnikanie v EÚ a Afrike (Innowwide Bridging Facility – support to innovative European and African SMEs in conducting viability Assessment Projects, VAPs, in Europe and Africa),
  • Open Science (napr. Support to changes in the assessment of research and researchers to reward the practice of open science),
  • vzdelávanie vo vede/ komunikácie o vede (vybudovanie European competence centre for science communication),
  • rodová rovnosť (vznik Centre of excellence on inclusive gender equality in R & I),
  • etika a integrita (napr. quality of Research Ethics expertise).

Kedy a ako sa pripojím

Webinár sa bude konať online dňa 15. 6. 2021 od 10:00 do 12:00 hod. Na webinár je potrebné sa vopred registrovať cez tento odkaz https://geform.tc.cz/InfoDen_HorizontEvropa_PosilovaniERA_online

Viac info

ERA Portál Slovensko (eraportal.sk)