Prednáška / celé Slovensko

História a súčasnosť radiačného monitoringu, spomienka na haváriu v Černobyle

Banner podujatia: História a súčasnosť radiačného monitoringu, spomienka na haváriu v Černobyle

Toto podujatie už prebehlo.

V posledných rokoch prešla sieť meteorologických monitorovacích staníc rozsiahlou obnovou. Tá sa dotkla aj samotných detektorov gama žiarenia. V roku 2017 sa začalo s modernizáciou celej radiačnej monitorovacej siete SHMÚ. Vyspelé telekomunikačné techniky zabezpečujú prenos 1-minútových dát v reálnom čase do centra a následný zápis do radiačnej databázy.

V súčasnosti je radiačná monitorovacia sieť SHMÚ súčasťou Radiačnej monitorovacej siete Slovenskej republiky a ako jej pohotovostná zložka zabezpečuje kontinuálny monitoring kontaminácie prízemnej vrstvy atmosféry formou siete včasného varovania. Je zdrojom spoľahlivých dát o dávkovom príkone gama žiarenia v ovzduší pre širokú verejnosť, ako sa to potvrdilo aj v posledných týždňoch počas krízy na Ukrajine.

Téma

Radiačný monitoring – História a súčasnosť radiačného monitoringu, spomienka na haváriu v Černobyle

Kedy a ako sa môžem pripojiť

Naživo 28. apríla 2022 o 17:00 cez Facebook SHMÚ.

Prednášajúca

Ing. Terézia Melicherová
špecialista pre radiačný monitoring SHMÚ

  • V rokoch 1984 až 1987 pracovala ako programátor v Technicko-ekonomickom ústave textilného a odevného priemyslu v Trenčíne.
  • Od roku 1987 pracuje v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.
    • Pracovala ako programátor pre Register znečistenia ovzdušia, neskôr pre oblasť hydrológie a čistoty ovzdušia.
    • Od roku 2000 je zodpovedná za prevádzku radiačného monitoringu SHMÚ, ktorý je súčasťou Radiačnej monitorovacej siete SR a systému monitoringu životného prostredia.
    • Spolupracuje s ostatnými prevádzkovateľmi monitorovacích systémov v oblasti havarijnej pripravenosti.
    • Zodpovedá za medzinárodnú výmenu radiačných dát s EK, Rakúskom, Maďarskom a Českou republikou.

Viac info

https://www.facebook.com/shmu.sk