Prednáška / Bratislava

Higgsov bozón v Cvernovke

Kandidát na Higgsov bozón v detektore ATLAS. Červené čiary označujú mióny, na ktoré sa Higgsov bozón mohol rozpadnúť

Toto podujatie už prebehlo.

4. júla 2012 oznámili experimenty ATLAS a CMS v Európskom stredisku pre jadrový výskum CERN v Ženeve objav Higgsovho bozónu, čím sa skončilo polstoročie hľadania tejto častice. Desať rokov od tejto správy prediskutujeme jej význam v bratislavskej Cvernovke. Účastníci sa dozvedia o dôležitosti tohto objavu pre naše porozumenie sveta, o okne do novej fyziky, ktoré pootvoril a o úlohe CERNu a Slovenska v tomto úsilí.

V úvode večera hostia predstavia svoju oblasť záujmu v časticovej fyzike, počas panelovej diskusie rozoberú význam tejto oblasti pre ľudské poznanie a výzvy, ktoré nás v budúcnosti čakajú.

Kedy a kde sa podujatie uskutoční

28. júna 2022 od 19. hod. v bratislavskej Cvernovke (Nová Cvernovka: Račianska 1575/78, Bratislava).

Hostia

Hosťami večera sú slovenskí časticoví fyzici Branislav Sitár, Stanislav Tokár, Michaela Mlynáriková a Peter Maták, ktorí sa podieľajú na experimentoch v CERNe. Diskusiu moderuje Samuel Kováčik. Podujatie sa koná pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Oslavy 10. výročia objavu vyvrcholia vo svete 4. júla 2022 celodenným vedeckým sympóziom v CERNe s účasťou médií.

Branislav Sitár sa zaoberá jadrovou a subjadrovou fyzikou. Je spoluautorom experimentálnych dôkazov produkcie kvarkovo-gluónovej plazmy (1998-2004) na experimente ALICE  v CERNe. Pôsobil ako viceprezident Rady CERN.

Stanislav Tokár sa venuje štúdiu vlastností top kvarku na experimente ATLAS na LHC v CERNe. V r. 2013 sa stal Vedcom roka. Je zástupcom SR v Rade CERN.

Michaela Mlynáriková  je Senior Fellow v CERN v Ženeve, kde sa zaoberá meraním vlastností Higgsovho bozónu, ako aj hľadaniu jeho rozpadov, ktoré nie sú predpovedané Štandardným modelom. Aktuálne tiež navrhuje prototyp detektora pre Budúci kruhový urýchľovač FCC.

Peter Maták je odborný asistent na Katedre teoretickej fyziky FMFI UK v Bratislave. Zaoberá sa popisom tmavej hmoty a tvorby prebytku častíc nad antičasticami v ranom vesmíre.

Moderátor:
Samuel Kováčik je teoretický fyzik, popularizátor vedy a zakladateľ projektu Vedátor.

Viac info

https://svetcastic.sk/2022/higgsov-bozon-v-cvernovke