Výzva / celé Slovensko

Granty na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania

Skupina vedcov v laboratóriu. Genetické inžinierstvo, inovácie. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Výskumná agentúra vyhlásila Výzvu schémy malých grantov na podporu medzinárodnej mobility medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom.

O výzve

Výzva podporí medzinárodnú mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a podnikmi na Slovensku a donorskými štátmi (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko) s cieľom zvýšiť kvalitu a relevantnosť vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku v dvoch hlavných oblastiach podpory: Zelené inovácie v priemysle a Verejnoprospešné technológie a pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní. Oprávnený žiadateľ musí mať partnera z donorských štátov.

Výška finančného príspevku na projekt sa pohybuje v rozmedzí od 5 000 EUR do 200 000 EUR. Pre výzvu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 1 058 824 EUR.

Termín

Dátum uzatvorenia výzvy je 30. júna 2022.

Viac info

http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy