Prednáška / Bratislava

Gama astronómia – ako sledujeme kozmické fotóny s vysokými energiami

Plagát prednášky: Gama astronómia

Gama astronómia. Zdroj: FB Slovenské planetáriá


Toto podujatie už prebehlo.

Klub astronómov SNM vás pozýva na ďalšiu zo série vedecko-populárnych prednášok, tentokrát Gama astronómia – ako sledujeme kozmické fotóny s vysokými energiami. V prednáške sa zameriame na kozmické fotóny s vysokými energiami, gama fotóny. Ukážeme si rôzne spôsoby ich detekcie od vesmírnych sond až po pozemné detektory a špecializované, a aj mimoriadne fotogenické, ďalekohľady.

Kedy a kde sa prednáška Gama astronómia uskutoční

Podujatie sa uskutoční 22. februára 2024 od 17.30 v priestoroch Slovenského národného múzea, Vajanského nábrežie 2 v Bratislave.

Prednáška je vhodná pre laickú verejnosť a vstup na ňu je voľný.

Prednášajúci

Mgr. Patrik Čechvala, PhD., FMFI UK v Bratislave, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i

O prednáške

Vývoj ďalekohľadu umožnil ľudstvu poodhaliť množstvo kľúčových informácií o vesmíre. Tradične sme zvyknutí na klasický optický ďalekohľad, ktorý sleduje oblohu vo viditeľnej oblasti spektra. Rozvoj prístrojovej techniky nám umožnil otvoriť nové okná do vesmíru.

Na jednej strane vieme zaznamenávať signály z rádiových alebo infračervených zdrojov. Je však možné ísť aj na druhú stranu spektra k vyšším energiám do UV, röntgenovej alebo gama oblasti. Nie je nutné sa však obmedzovať iba na elektromagnetické žiarenie. Dnes už registrujeme aj iných vesmírnych poslov ako sú kozmické žiarenie, neutrína a gravitačné vlny. Súčasným študovaním viacerých typov poslov vieme nazrieť hlbšie do tajomstiev vesmíru.

Viac info

https://www.facebook.com/events/722101410015124/

https://www.snm.sk/muzea-snm/prirodovedne-muzeum/prirodovedne-muzeum/navstivte/podujatia?clanok=klub-astronomov-2024