Výzva / celé Slovensko

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku.

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.

Podmienky pre kandidátov

  • ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni (resp. inžinierskej);
  • výborné študijné výsledky;
  • výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL – skóre 95 / IELTS – skóre 7,5);
  • prednosť majú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA;
  • slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Termín

Uzávierka termínu podávania prihlášok na školský rok 2022 – 2023 je 30. júna 2021.

Viac info

http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium