Výzva / celé Slovensko

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium


Toto podujatie už prebehlo.

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA v rámci vyhláseného školského roku.

Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.

Podmienky pre kandidátov

  • ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni (resp. inžinierskej);
  • výborné študijné výsledky;
  • výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL – skóre 95 / IELTS – skóre 7,5);
  • prednosť majú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA;
  • slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike.

Termín

Uzávierka termínu podávania prihlášok na školský rok 2022 – 2023 je 30. júna 2021.

Viac info

http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium