Iné / celé Slovensko

Frankofónia 2021

Pomôcky na učenie, tablet s francúzsštinou. Zdroj: iStockphoto.com

Toto podujatie už prebehlo.

Slovenská asociácia učiteľov francúzštiny SAUF pre Vás pripravila tieto podujatia:

 • Súťaž JAZYKOVÝ KVET (3. – 12. marec)
 • Workshop a hodina francúzštiny (A2-B2) online HOVOR AKO FRANCÚZ (4. marec)
 • Okrúhly stôl online QS IN CONVERSATION PANEL Proactive learning (4. marec)
 • Kreatívne písanie, workshop Modul „AU RENDEZ-VOUS DES CONTRAIRES“ (11. marec)
 • Workshop a hodina francúzštiny (A2-B2) online NAJČASTEJŠIE CHYBY VO VÝSLOVNOSTI (11. marec)
 • Kreatívne písanie, workshop Modul „AU RENDEZ-VOUS DES CONTRAIRES“ (16. marec)
 • Workshop a hodina francúzštiny (A2-B2) online SKROŤ PREDLOŽKY (18. marec)
 • Kulinársky workshop FRANCÚZSKA KUCHYŇA ONLINE (18. marec)
 • Online workshop NOVINKY VYDAVATEĽSTVA DIDIER-HATIER 2021 (19. marec)
 • Online aktualizačné vzdelávanie Modul „UTILISER LA BD DE FAÇON LUDIQUE ET CREATIVE“ (22. a 24. marec)
 • Online aktualizačné vzdelávanie Modul „LE COURT METRAGE EN CLASSE DE FLE : POURQUOI ET COMMENT LE TRAVAILLER“ (22. a 24. marec)
 • Kulinársky workshop, kreatívne písanie, hádanky, hry LA SEMAINE FRANCOPHONE EN LIGNE (22. – 26. marec)
 • Atelier et cours de français  (A2-B2) en ligne CONVERSATION PRI ČAJI – ŽIVOT V MESTE (25. marec)
 • Online inovačné vzdelávanie Webinár et atelier „L’ÉCRITURE CRÉATIVE, SPÉCIALE FRANCOPHONIA“ (25. marec)
 • Online inovačné vzdelávanie Modul „L’EXPLOITATION DES IMAGES EN SALLE DE CLASSE“ (26. – 27. marec)
 • Online seminár VYUČOVANIE FRANKOFÓNIE CEZ DIVADLO (27. marca)
 • 30. výročie olympiády vo francúskom jazyku, krajské kolo, online formou, podujatie je akreditované MŠVVaŠ SR (29. marec)
 • Online inovačné vzdelávanie Modul „DIDACTISER LES DOCUMENTS AUTHENTIQUES AUDIOVISUELS“ (29. a 31. marec)
 • Online aktualizačné vzdelávanie ÉLABORATION DES PROGRAMMES A1 DE FRANÇAIS DANS  UNE  PERSPECTIVE ACTIONNELLE (31. marec)
 • Online inovačné vzdelávanie Webinár a workshop „VALEURS VÉHICULÉES  PAR LA LITTÉRATURE JEUNESSE : PARLER DE L’INTIMIDATION“ (1. apríl)
 • 30. výročie olympiád vo francúzskom jazyku, celoštátne kolo, oceňovanie učiteľov v rámci 30. výročia založenia Slovenskej asociácie učiteľov francúzštiny (7. – 8. jún)

Program

Celý program podujatia Frankofónia 2021.