Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenské vedkyne zverejnili prvý molekulárny skríning patogénov tunajších vtáčích kuklorodiek

VEDA NA DOSAH

V Európe bolo doteraz zaznamenaných 31 druhov. Na Slovensku sa vyskytuje 12 autochtónnych a sedem nepôvodných.

Kuklorodka z rodu Ornithomya. Zdroj: Wikimedia Commons

Kuklorodka z rodu Ornithomya. Zdroj: Wikimedia Commons

Vedkyne z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., v spolupráci s kolegom z Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove zverejnili len nedávno v časopise Vector-Borne and Zoonotic Diseases výsledky prvého molekulárneho skríningu patogénov vtáčích kuklorodiek rodu Ornithomya zo Slovenska.

Kuklorodky sú všade okolo nás

Hematofágne ektoparazity z čeľade kuklorodkovité (Hippoboscidae) sú rozšírené po celom svete. Ide o zástupcov dvojkrídleho hmyzu (Diptera), z ktorých väčšina je endemická v tropických a subtropických oblastiach. V Európe bolo doteraz zaznamenaných 31 druhov kuklorodiek. Na Slovensku sa vyskytuje 12 autochtónnych a sedem nepôvodných druhov. Medzi najznámejšie kuklorodky, ktoré sa môžu príležitostne „pohostiť“ aj človekom, patria kuklorodka jelenia (Lipoptena cervi), nepôvodná Lipoptena fortisetosa, ktorá otravuje najmä na jeseň hubárov a turistov, a kuklorodka konská (Hippobosca equina).

Vtáčie kuklorodky rodu Ornithomya sú stavbou tela špecificky prispôsobené na prichytenie a pohyb perím svojich hostiteľov. Na Slovensku sú rozšírené predovšetkým druhy Ornithomya avicularia, Ornithomya biloba a Ornithomya fringilina. Naopak, druhy Ornithomya chloropus a Ornithomya comosa sa na našom území vyskytujú len sporadicky. Najčastejšími hostiteľmi vtáčích kuklorodiek sú spevavce (Passeriformes), ale tiež dravce, napríklad jastraby (Accipitriformes), sokoly (Falconiformes) a sovy (Strigiformes).

Zber vtáčích kuklorodiek bol zabezpečený v spolupráci s ornitológmi (Mgr. Stanislavom Grešom a Dr. Petrom Krišovským) v Drienovci a okolí Sabinova. Kuklorodka Ornithomya avicularia (A) a hostiteľ lastovička obyčajná (Hirundo rustica) (B). Foto: Doc. Ing. Jozef Oboňa, PhD. a Mgr. Stanislav Greš.

Zber vtáčích kuklorodiek bol zabezpečený v spolupráci s ornitológmi (Mgr. Stanislavom Grešom a Dr. Petrom Krišovským) v Drienovci a okolí Sabinova. Kuklorodka Ornithomya avicularia (A) a hostiteľ lastovička obyčajná (Hirundo rustica) (B). Foto: Doc. Ing. Jozef Oboňa, PhD., a Mgr. Stanislav Greš.

Prenášajú patogény

Napriek existencii niekoľkých prác zacielených na úlohu vtáčích kuklorodiek pri prenose a cirkulácii patogénov údaje zo Slovenska doposiaľ chýbali. Tím vedcov sa preto zameral na molekulárny skríning vybraných skupín, respektíve druhov patogénov vtáčích kuklorodiek rodu Ornithomya (O. avicularia a O. biloba) zo Slovenska.

V rámci analýzy kuklorodiek po prvýkrát zistili prítomnosť jednobunkových parazitov rodu Babesia (Piroplasmida), konkrétne Babesia canis, Babesia venatorum a Babesia microti, ktoré sú viazané prevažne na voľne žijúce cicavce, ako sú mäsožravce (B. canis), jeleňovité (B. venatorum) a hlodavce (B. microti). Detekcia týchto patogénov so zoonotickým potenciálom v prípade vtáčích kuklorodiek otvára diskusiu o ich úlohe v cirkulácii a prenose patogénov medzi vtákmi, cicavcami a ľuďmi.

Vnútrobunkový krvný parazit Babesia canis v krvnom nátere. Foto: RNDr. Bronislava Víchová, PhD.

Vnútrobunkový krvný parazit Babesia canis v krvnom nátere. Foto: RNDr. Bronislava Víchová, PhD.

Cesta pre ďalší výskum

Podľa doterajších zistení by mohla byť rola vtačích kuklorodiek ako biologických alebo mechanických vektorov patogénov omnoho väčšia, ako sa predpokladalo. Výsledky naznačujú, že vtáčie kuklorodky môžu zmenou či striedaním hostiteľa pravdepodobne prispievať k šíreniu vnútrobunkových krvných parazitov rodu Babesia. Budúci výskum by sa mal preto zamerať na podrobnejšie štúdium potenciálnej úlohy kuklorodiek rodu Ornithomya pri prenose babézií a prípadne aj iných parazitov a patogénov medicínskeho a veterinárneho významu.

Článok pre VEDA NA DOSAH spracovali autorky štúdie MVDR. Eva Čisovská, PhD., a Bronislava Víchová, RNDr., PhD.

Zdroj: DOI: 10.1089/vbz.2022.0088

ČISOVSKÁ BAZSALOVICSOVÁ, Eva – VÍCHOVÁ, Bronislava*- OBOŇA, Jozef – RADAČOVSKÁ, Alžbeta – BLAŽEKOVÁ, Veronika – KRÁLOVÁ-HROMADOVÁ, Ivica. Bird Louse Flies Ornithomya spp. (Diptera: Hippoboscidae) as potential vectors of mammalian Babesia and other pathogens. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 2023, vol. 23, no. 5, p. 275-283.

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky